برچسب: داستان های زندگی نامه

چگونه خواندن کتاب بر روحیه و روابط شما تأثیر مثبت می گذارد؟

تاثیر مطالعه بر روحیه 6545642

اگر عاشق مطالعه هستید، پس خواهید فهمید که غرق شدن در یک اثر داستانی چقدر باورنکردنی است. هنگامی که در فضای داستان قرار گرفتید، گویی به حالت رویایی منتقل می شوید که می توانید محیط و شخصیت های توصیف شده را لمس کرده، چشیده و احساس کنید. مدتها پس از بستن کتاب، یک داستان خوب می تواند روی شما تأثیر بگذارد و با شما بماند و باعث لذت، خنده و احساس آرامش در میان طوفان این حالت جدید شود! بله! ادبیات هنوز هم می تواند  تأثیرات مهمی بر روحیه و احساسات ما بگذارد. کلمات موجود در یک صفحه می توانند...

ادامه خواندن ←