برچسب: نویسندگی

جستار چیست ؟

جستار 61694164949

در 6 دقیقه بخوانید اولین‌بار در کلاسی با موضوع جامعه شناسی با جُستارنویسی آشنا شدم. آن موقع هنوز نمی‌دانستم جستار چیست. کلاس، تعاملی بود. همه باید محتوایی در قالب جُستار ارائه می‌دادیم و بعد آن را بررسی‌ می‌کردیم. دقیقه‌های اول کلاس، بعد از توضیحات استاد نمی‌توانستم نبود قیدوبندها را در این فرم برای نویسنده باور کنم. برای منی که آرزوی نویسنده شدن داشتم و از شروع‌کردن می‌ترسیدم و تقریبا تجربه‌ای نداشتم، جستار قالب امنی بود. قرار بود هرچه را می‌دیدم، بنویسیم. واقعیت و حس و برداشتی که داشتیم باید اساس نوشته‌مان باشد. پارگراف بالا  شروع یک جستار است. زمان در دنیای امروزی مسئله...

ادامه خواندن ←

موانع و سختی‌های نوشتن کتاب چیست؟

نویسندگی 1491919094

چند روز پیش دومین کتابم را برای ناشر فرستادم تا کارهای اخذ مجوز، چاپ و انتشار آن را انجام دهد. به خاطر سختی‌های زیاد کار نوشتن اولین کتابم، با خودم عهد بستم که دیگر سراغ نوشتن هیچ کتابی نروم؛ اما این کتاب فرق داشت؛ چرا که هم موضوع آن را بسیار دوست داشتم؛ هم کتاب‌های مشابه موجود در بازار به خوبی مباحث را توضیح نداده بودند‌ و هم از حق نگذریم، حق‌التالیف خوبی قرار است دریافت کنم. در دوران تحصیلم در مقطع کارشناسی ارشد، به دفعات دانشجویانی را می‌دیدم که ناگهان (ناگهان به معنی واقعی کلمه) به سرشان می‌زد که...

ادامه خواندن ←