برچسب: صحافی

اجزای اصلی یک کتاب چیست؟

اجزای کتاب 5494904194109

پژوهش برتر: هر کتابی دارای بخش های مشخص و تعریف شده ای می باشد که بر اساس آنها نوشته و به چاپ می رسد. اجزاء کتاب: يک کتاب از بخش های زير تشکيل شده است: 1) صفحه بسم الله 2) صفحه عنوان: صفحه‌ای است که حاوی اطلاعات زير است: ·         عنوان کتاب. ·         عنوان فرعی (عبارت توصيفي كه روشنگر عنوان اصلي است). ·         نام مؤلف يا مؤلفان به همراه اطلاعاتي از قبيل موقعيت و درجه علمي آن ها. ·         نام ناشر ·         تاريخ انتشار 3) صفحه حقوقی (شناسنامه). 4) تقديم نامه (صفحة اهدا). 5) فهرست مطالب (يک فهرست از بخش‌های...

ادامه خواندن ←